Oblíbené odkazy
České dráhy, a. s., (VKM: ČD), jsou významným železničním podnikem v Česku. Jsou dominantním dopravcem (provozovatelem drážní dopravy) v osobní dopravě. Do konce června 2008 byly podnikem, který v České republice zaměstnává nejvíce lidí. Původně byly i významným dopravcem v nákladní dopravě, nákladní doprava je však od 1. prosince 2007 vyčleněna do nové dceřiné společnosti ČD Cargo. Byly také provozovatelem (nikoliv však vlastníkem) všech celostátních a většiny regionálních drah, ale tato činnost je od 1. července 2008 vyčleněna do státní organizace Správa železniční dopravní cesty, samotné řízení dopravy však zůstalo v rukou ČD.[1][2] Současná akciová společnost ČD vznikla 1. ledna 2003, kdy byla státní organizace České dráhy rozdělena na stejnojmennou akciovou společnost a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.[3]. Státní organizace České dráhy vznikla 1. ledna 1993 rozdělením Československých státních drah s. o. (ČSD) na České dráhy s. o. a ŽSR (Železnice Slovenskej republiky) podle zákona č. 625/1992 Sb., o zániku státní organizace Československé státní dráhy, a zanikla s koncem roku 2002. Do obchodního rejstříku byly České dráhy s. o. zapsány 25. března 1993, vymazány 7. dubna 2003.[ Řídícími orgány Českých drah a. s. jsou řídící výbor (součást státní správy) a orgány Českých drah představenstvo, dozorčí rada, a valná hromada. Předsedou představenstva a generálním ředitelem je od 1. února 2008 Ing. Petr Žaluda[5]. Dalšími členy představenstva jsou jeho čtyři náměstci. Do ledna 2008 existovaly funkce náměstků pro ekonomiku, pro nákladní dopravu, pro osobní dopravu a pro dopravní cestu. Organizování a bezpečnost drážní dopravy patřily pod náměstka pro nákladní dopravu, správa všech kolejových vozidel pod náměstka pro osobní dopravu. Od reogranizace v únoru 2008 existují funkce náměstků pro osobní dopravu, pro provoz, pro ekonomiku a pro správu majetku; členem představenstva Českých drah a. s. je i generální ředitel dceřiné společnosti ČD Cargo a. s. Generální ředitelé Českých drah, státní organizace: Emanuel Šíp, od 1993, do obchodního rejstříku zapsáno 3. ledna 1994, odvolán 13. června 1995,[6] Josef Bazala, v obchodním rejstříku byl zapsán jako generální ředitel 30. června 1995 až 28. září 1995, údajně byl pouze pověřeným generálním ředitelem.[7]. Rudolf Mládek, od 1. září 1995, rezignoval 5. března 1997, za jeho působení došlo 4. února až 8. února 1997 ke stávce železničářů.[6] [8] V roce 1995 uzavřel smlouvu na nákup vozů Pendolino, která později byla napadána jako nevýhodná, jak ji později označil přímo mluvčí Českých drah Aleš Ondrůj.[7] Vladimír Sosna, od 10. března 1997, odvolán 4. srpna 1998 pro špatnou filosofii řízení podniku.[6] [9] Dalibor Zelený, šestý ředitel,[6], od 6 září 1998, odvolán 1. března 2003,[10] považován za blízkého sociální demokracii.[9]. Zastánce jednotného podniku (odpůrce oddělení SŽDC).[6] Předsedové představenstva Českých drah a. s.: Dalibor Zelený, 2. ledna 2003 až 28. února 2003 Petr Kousal, 28. února 2003 až 9. března 2005 Josef Bazala, od 9. května 2005 až 31. ledna 2008 Petr Žaluda, od 1. února 2008 Generální ředitelé Českých drah, a. s. Dalibor Zelený, odvolán 1. března 2003,[10]. Petr Kousal, od 3. března 2003 [10] do 10. května 2005,[7] kdy rezignoval pro spory s kraji o úhradě ztráty i pro spory s odbory [11]. Spjatý s KDU-ČSL.[7] Josef Bazala, 11. května 2005 do 31. ledna 2008, nyní generálním ředitelem ČD Cargo Petr Žaluda, od 1. února 2008 [12]