Oblíbené odkazy
Energetické nápoje jsou nealkoholické nápoje, u nichž je deklarováno, že oproti běžným nápojům dodávají energii a zvyšují fyzickou aktivitu konzumenta. Energetická hodnota těchto nápojů (naměřená v kaloriích) však není vysoká,[1] účinek je zaměřen spíše na zvyšování pozornosti a fyzického výkonu přidáním kofeinu, vitamínů a dalších látek, které mají mít při současném působení větší stimulační efekt, než by měl kofein sám o sobě.[2]