Oblíbené odkazy
Přirozený monopol může vzniknout na nedokonalém trhu distribučních služeb. Na takovém trhu je potřeba "síťě" pro distribuci vyráběného statku. Nějčastěji se jedná o distribuci elektřiny, vody ale také např. dálnice. Typickým rysem přirozeného monopolu jsou rychle klesající průměrné fixní náklady, tedy tyto náklady byly z počátku velmi vysoké. Tyto vysoké počáteční náklady znamenají silnou bariéra vstupu na trh. Pokud by přece jen nějaká konkurenční firma na trh vstoupila, znamenalo by to značný pokles zisků obou firem a obě by z trhu nejspíš odešly do jiného, ziskovějšího odvětví. Jako u každého druhu monopolu i zde často dochází k regulaci ze strany státu, aby si monopol nemohl diktovat libovolné ceny. Důsledky této regulace jsou často špatný stav distribuční sítě, prodlevy a výpadky dodávek.